Sportmassage

Sportmassage is een stevige massage die gericht is op de spieren met als doel de doorbloeding van de spieren te verbeteren en daardoor de afvalstoffen sneller uit het spierweefsel af te voeren. Hierdoor verbetert de conditie en zullen blessures sneller herstellen. 

Deze definitie zegt echter niet zo veel over het begrip “massage”. Technisch gezien worden handgrepen toegepast op een ontbloot en ontspannen lichaamsdeel. Masseren omvat echter veel meer.

Massage is het geven van mechanische prikkels op een lichaam. Deze prikkels brengen in het lichaam reacties teweeg. Deze reacties moeten leiden tot herstel van evenwicht in het hele menselijke organisme. Het lichaam functioneert als een eenheid waarop alle krachten, zowel lichamelijk als geestelijk, inwerken. Als het evenwicht bijvoorbeeld door belasting, wordt verbroken zien we een reactie.

Deze reacties kunnen zijn: vermoeidheid, spierpijn,  verhoogde spanning, stijfheid, vochtvorming, enzovoort. Kortom: allerlei symptomen, uiteraard individueel verschillend, die we in zijn geheel moeten bestrijden.

Het doel van de sportmassage is om de gezondheid van de sporter te behouden zowel voor, tijdens als na het sporten. We onderscheiden hierin:

  • Preparatief doel (voorbereidend, stimulerend)
  • Preventief doel (voorkomend)
  • Curatief doel (genezend, herstellend, ontspannend)

Doelen sportmassage

Preparatief doel

Een preparatief doel wordt nagestreefd, als de sporter door middel van massage lichamelijk (maar ook wel geestelijk) wordt voorbereid op de komende inspanning. Er worden stimulerende handgrepen gegeven om de doorbloeding van de spieren en de stofwisseling te verhogen.

Preventief doel

Door middel van massage wordt gestreefd om blessures te voorkomen. Massage bereidt het lichaam beter voor op belasting en herstelt het lichaam beter. De kans op vermoeidheid en ongecoördineerde bewegingen is daardoor kleiner en daarmee de kans op letsel ook. Ook worden nadelige gevolgen op den duur voorkomen.

Curatief doel

Door inspanning worden met name de spieren zwaar belast. Een goed functioneren van de spieren wordt belemmerd door factoren, die in de spieren veranderen. De kans dat op microniveau de spiercellen beschadigd zijn, is groot. Spierpijn wordt op deze manier verklaard. Curatief wordt bij de sportmassage daarom bedoeld in de zin van genezend, herstellend van de toestand van het bewegingsapparaat na grote belastingen en overbelasting. Er worden ontspannende handgrepen gegeven om afvalstoffen af te voeren, de tonus van de spier te verlagen en de spieren te ontwateren.